Phòng Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu

11/01/2023

Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực thuộc Đảng ủy Khối trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2009. Trước đó, Đảng bộ là cơ sở có đảng số lớn nhất, phát triển Đảng mạnh nhất trong Khối y tế.

Top